ruka s kartama ruka s kartama ruka s kartama ruka s kartama ruka s kartama ruka s kartama ruka s kartama menu0 menu1 menu2 menu3 menu4 menu5 menu6
Valid XHTML 1.0 Transitional Ov??it CSS!

XVI. ročník V Benešově straší

sobota 19. listopadu 2022

Váš prohlížeč nepodporuje objekty typu Flash.

středa 25. 5. 2022

Počítadlo přístupů
nahoru

Průběh závodu

Průběh letošního XV. ročníku je daný pravidly, která jsou k dispozici zde: Pravidla 2021. Jejich shrnutí si také můžete přečíst níže.

Pro účast v letošním, XV. ročníku, budeme také vzhledem k situaci okolo stále se šířícího COVID-19 vyžadovat a kontrolovat dodržování hygienickcých opatření, s nimiž se můžete seznámit zde: Hygienická pravidla - COVID-19.

  Účastníci závodu se dělí do dvou hlavních skupin, závodí tedy zvlášť veřejnost a zvlášť skauti. Skautské hlídky jsou rozděleny do kategorií "vlčata a světlušky s doprovodem" a "vlčata a světlušky" (rok narození 2010 či později, kategorii s doprovodem může doprovázet jeden rádce) a "skauti a skautky" (rok narození 2006 či později), hlídky veřejnosti se dělí do kategorií "veřejnost - děti" (max. 50% členů hlídky starších 18 let včetně) a "veřejnost - dospělí" (ostatní).
  Hlídky skautských kategorií nastupují k závodu s 3 – 5 členy. Pokud oddíl nemůže vytvořit hlídky s odpovídajícím počtem členů, může sestavit i hlídku dvojčlennou, takovou hlídku může však mít v každé kategorii maximálně jednu.
  Hlídky kategorií veřejnosti nastupují k závodu s 2 – 5 členy, oproti skautským kategoriím se závodu veřejnosti může navíc účastnit i jednotlivec.

  Před samotným startem závodu obdrží při registraci každá hlídka mapu herní oblasti (část města) s ID kartou, na které jsou uvedeny číslo hlídky, čas jejího startu a identifikační čárový kód. V přiděleném čase obdrží hlídka na startu bloček s šiframi (10 šifer - příklady řešení šifer či jejich variací budou vyvěšeny s dostatečným předstihem v místě startu.) a je vypuštěna na trať.
  Hlídky startují s intervalem 1 minuta, přičemž startuje současně vždy jedna hlídka z každé kategorie. Na zvládnutí závodu je přidělen čas jeden a půl hodiny. Každá šifra (Šifry jsou bodované v rozsahu 1 - 3 body.) skrývá název ulice, ve které se nachází některé ze strašidel. Úkolem hlídky je šifru rozluštit, vyhledat patřičnou ulici a nalézt v ní strašidlo, kterému hlídka předá ověřovací kód (je součástí každé šifry). Je-li kód správný, získá hlídka od strašidla kartičku s počtem bodů odpovídajícímu obtížnosti šifry   stanovišti strašidla. Vyluští-li hlídka šifru špatně a předá tak chybný kód, nezíská od strašidla nic (Pozor, strašidlo vám již kód, který jste mu dali, nevrátí!). Čím více bodových kartiček od strašidel hlídka získá, tím má větší šanci na vítězství. Musí se však vrátit do 1 hodiny a 30 minut od startu, jinak bude diskvalifikována za nedodržení časového limitu!

  Vítězí hlídka s nejvíce získanými body, při shodě bodů rozhoduje čas strávený na trati (Čím kratší čas, tím lépe.). V případě shodného počtu bodů i shodného času rozhoduje o pořadí počet správně vyluštěncýh těžších šifer. První tři hlídky z každé dětské kategorie se mohou těšit na hodnotné ceny.


GDPR

  Účastníci akce vyjadřují svojí účastí, že se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů> a souhlasí s nimi.

  Účastníci akce dále vyjadřují svojí účastí souhlas s pořizováním a prezentováním foto či video záznamů. Rovněž souhlasí se zveřejněním jejich křestních jmen či přezdívek a názvů hlídek, které uvedou do přihlášek.

S Sebou

  S sebou si vezměte tužku, papír (blok) a peníze na startovné (30,- Kč / osoba), dále doporučujeme dostatečně kvalitní a teplé oblečení, hodinky a svačinu (Drobné občerstvení bude zdarma k dispozici v místě konání závodu.).

Harmonogram

  Předpokládaný průběh závodu (v závislosti na počtu účastníků se může závod zkrátit či naopak protáhnout):

14:00 - 15:30Registrace
16:01Start závodu
19:00 - 19:30Volba "Miss Huhula"
19:30 - 20:00Vyhlášení výsledků, ukončení závodu

Z historie

  Historie benešovských strašidel sahá do roku 2008, kdy jsme se spolu se strašidly poprvé rozhodli připravit dětem nejen trochu zábavy a snad i strachu, ale také je "vyzkoušet" ze znalosti šifer a orientace v mapě a uličkách našeho města a připravit je na známější celorepublikové závody s mnohaletou tradicí, konané každým rokem (S výjimkou snad jen jednoho ročníku, a to právě tento rok.) v lednu v Praze, nazvané Prahou plnou strašidel. Tyto závody nám rovněž posloužily jako inspirace pro pořádání obdobné, i když počtem účastníků daleko menší akce.

  Jak jsme se již zmínili, I. ročník se uskutečnil začátkem roku 2008, nebyl však v té době ještě otevřen veřejnosti ani ostatním skautským závodníkům, účastnili se ho pouze oddíly z Benešova. Ještě téhož roku na podzim naše benešovské oddíly pořádaly ročník II, do něhož se již zapojili i skauti a skautky z okolních středisek. Od té doby se závod koná pravidelně každým rokem v listopadu a od roku 2009 jsou zvány ke své účasti již nejen oddíly z okolních středisek, ale závod je otevřen i hlídkám z řad veřejnosti.


Strašidla

  Pouze v den závodu se v temných benešovských uličkách a zákoutích objevují strašidla, jež skrývají tajemství opředená okolo našeho města. Setkat se všam můžete i se strašidly ze vzdálených koutů světa, kteří nás čas od času poctí svojí návštěvou. Nepodaří-li se Vám však všechna strašidla vystopovat během závodu, nezoufejte. Stejně, jako vy jste zvědavý, kdo nás letos poctil přítomností své maličkosti, i strašidla jsou zvědavá, kdo z vás se zapojil do jejich hledání, přijdou si vás proto všechna po skončení závodu prohlédnout a představit se vám. A aby toho nebylo málo, budete mít možnost zvolit nejhezčí či nejděsivější strašidlo (jak kdo chcete) a dopřát mu tak nejen zápis do síně slávy, ale také zisk ocenění. A kdo že už v naší síni slávy je zapsaný?


Síň slávy

2008 ... Černá vdova (Barbora Kurcová)
2008 ... Smrťák (Tomáš "Šůgr" Kurc)
2009 ... Hejkal (Martin Zácha)
2010 ... Upír (Tomáš "Šůgr" Kurc)
2011 ... Podřezaná Emo holka (Alice Beranová)
2012 ... Šílená učitelka (Kateřina "Strunka" Němcová)
2013 ... Ďáblův rytíř (Jan "Jezevec" Kadeřábek)
2014 ... Posel smrti (Michal "Reuters" Niebauer)
2015 ... Smrťák a anděl smrti (Ondřej "Hipík" Dumský a Kamila Dumská)
2016 ... Trpaslík Glóin (Tomáš "Miki" Mihalik)
2017 ... Přízrak padlého vojína (Tomáš Kušnirák)
2018 ... Strašidelný Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Martin "Virus" Dumský, Ondřej "Hipík" Dumský, Kamila Dumská)
2019 ... Noční můra (Barbora "Bacil" Macháčková)
2020 ... strašidlo nevoleno (závod proběhl online)
2021 ... Černobylští likvidátoři (Vojtěch "Vánek" Nevan, Jaroslav Škoda)

pozn. Stránka vyžaduje pro obsluhu posuvníků povolený JavaScript
dolu
kostlivec hrajici karty