GDPR

Svojí účastí na akci „V Benešově straší“ vyjadřujete, že jste se seznámili s informacemi o zpracování osobních údajů, a souhlasíte s nimi.

Účastí na akci „V Benešově straší“ dále vyjadřujete souhlas s pořizováním a prezentováním foto či video záznamů. Rovněž souhlasíte se zveřejněním svých křestních jmen či přezdívek a názvů hlídek (které jste uvedli do přihlášek) ve výsledkové listině.

Informace o zpracování osobních údajů účastníků závodu „V Benešově straší 2023“ (dále jen Závod)

Vyplněním a odevzdáním registrační karty u registračního pultu na místě konání závodu dáváte organizaci Junák – český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s., evidenční číslo 211.01, IČO: 185 94 956, se sídlem Lbosín 2, 257 26 Divišov, spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 38308 (dále jen Pořadatel) souhlas se zpracováním a využitím těchto vašich osobních údajů:

  • jméno, příjmení, přezdívka, ať víme, koho a jak v případě výhry uvádět na diplomy;
  • datum narození, potvrzující váš věk, ať můžeme zkontrolovat, že se hlásíte do příslušné kategorie.
   Z údajů o věku posléze bude vycházet statistika pro účely pořadatelského týmu, týkající se vyhodnocení náročnosti šifer pro příslušnou věkovou kategorii do budoucích let;
  • telefonní číslo na některého ze členů soutěžního týmu, popř. zástupce soutěžícího týmu (rádce družiny, rodič apod.), abychom vás v případě nutnosti (infekční onemocnění apod.) měli možnost po konání Závodu kontaktovat.

Ke zpracování osobních údajů dochází na základě vámi poskytnutého souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Účelem zpracování je zajištění řádné organizace a realizace 17. ročníku Závodu pořádaného dne 25. 11. 2023, a to včetně evidence výsledků Závodu.

Odesláním formuláře nebo odevzdáním registrační karty prohlašujete, že vámi vyplněné osobní údaje jsou úplné, přesné a pravdivé. Osobní údaje budeme zpracovávat námi pověřenými osobami.

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány jen po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování, nejdéle však po dobu 30 dnů po termínu Závodu.

Jaká jsou vaše práva?

  • Máte právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje Pořadatel zpracovává.
  • Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, které Pořadatel zpracovává.
  • Dále máte právo na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování.
  • Rovněž máte právo vznést námitku proti zpracování.
  • Pokud se domníváte, že dochází k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů, můžete se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

Kontaktní údaje Pořadatele:
Tomáš „Šůgr“ Kurc
Junák – český skaut, středisko Fr. Konáše Benešov, z. s.
Lbosín 2, 257 26 Divišov
E-mail: info@junakbenesov.cz