Harmonogram

Závod se uskuteční v sobotu 25. listopadu 2023.

Předpokládaný harmonogram závodu (v závislosti na počtu účastníků se může závod zkrátit či naopak prodloužit):

14:00–15:30

16:01

16:01–18:30

19:00–19:30

19:30–20:00

registrace

start závodu

průběh závodu

volba „Miss Huhula

vyhlášení výsledků, ukončení závodu