Průběh závodu

Průběh závodu je daný pravidly. Jejich shrnutí si také můžete přečíst níže.

 • Účastníci závodu se dělí do dvou hlavních skupin – závodí zvlášť veřejnost a zvlášť skauti:
  • Skautské hlídky jsou rozděleny celkem do 3 kategorií:
   • vlčata a světlušky s doprovodem“,
    Kategorii s doprovodem doprovází jeden vedoucí.
   • vlčata a světlušky“ (rok narození 2012 či později),
   • skauti a skautky“ (rok narození 2008 či později).
  • Hlídky veřejnosti se dělí také do tří kategorií:
   • veřejnost – děti“ (rok narození 2008 či později),
   • veřejnost – rodiny“ (mix dětí do 15 let a starších),
   • veřejnost – dospělí“ (všichni ostatní).
    V této kategorii mohou soutěžit i starší skauti (roveři a rangers a ostatní).
 • Hlídky skautských kategorií nastupují k závodu s 3–5 členy.
  Pokud oddíl nemůže vytvořit hlídky s odpovídajícím počtem členů, může sestavit i hlídku dvojčlennou, takovou hlídku může mít v každé kategorii max. jednu.
 • Hlídky kategorií veřejnosti nastupují k závodu se 2–5 členy. Oproti skautským kategoriím se závodu veřejnosti může navíc účastnit i jednotlivec.
 • Před samotným startem závodu obdrží při registraci každá hlídka mapu herní oblasti (část města) s ID kartou, na které jsou uvedeny tyto informace: kategorie, číslo hlídky, čas jejího startu a identifikační čárový kód.
 • V přiděleném startovním čase obdrží hlídka na startu bloček s 10 šiframi (příklady řešení šifer či jejich variací budou vyvěšeny s dostatečným předstihem v místě startu) a je vypuštěna na trať.
 • Hlídky startují s intervalem 1 minuta, přičemž startuje současně vždy jedna hlídka z každé kategorie.
 • Na absolvování závodu je přidělen čas jeden a půl hodiny.
 • Každá šifra (šifry jsou bodovány v rozsahu 1–3 body) skrývá název ulice, ve které se nachází některé ze strašidel.
 • Úkolem hlídky je šifru rozluštit, vyhledat patřičnou ulici a nalézt v ní strašidlo, kterému hlídka předá ověřovací kód (je součástí každé šifry). Je-li kód správný, získá hlídka od strašidla kartičku s počtem bodů odpovídajícímu obtížnosti šifry. Vyluští-li hlídka šifru špatně a předá tak chybný kód, nezíská od strašidla nic. Pozor, strašidlo vám již kód, který jste mu dali, nevrátí!
 • Čím více bodových kartiček od strašidel hlídka získá, tím má větší šanci na vítězství. Musí se však vrátit do 90 minut od startu, jinak bude diskvalifikována za nedodržení časového limitu!
 • Vítězí hlídka s nejvíce získanými body, při shodě bodů rozhoduje čas strávený na trati. Čím kratší čas, tím lépe.
 • První tři hlídky z každé kategorie se mohou těšit na hodnotné ceny.