Historie

Historie benešovských strašidel sahá do roku 2008, kdy jsme se spolu se strašidly poprvé rozhodli připravit dětem nejen trochu zábavy a snad i strachu, ale také je „vyzkoušet“ ze znalosti šifer a orientace v mapě a uličkách našeho města a připravit je na známější celorepublikové závody s mnohaletou tradicí, konané každým rokem (s výjimkou snad jen jednoho ročníku, a to právě tento rok) v lednu v Praze, nazvané Prahou plnou strašidel. Tyto závody nám rovněž posloužily jako inspirace pro pořádání obdobné, i když počtem účastníků daleko menší akce.

Jak jsme se již zmínili, I. ročník se uskutečnil začátkem roku 2008, a to u skautské klubovny v Dukelské ulici. Tento ročník však nebyl otevřen veřejnosti ani ostatním skautským závodníkům, účastnili se ho pouze mladší členové benešovských oddílů. Ještě téhož roku na podzim naše středisko upořádalo II. ročník, do kterého byli přizváni i skauti a skautky z okolních středisek, a kteří se zapojili nejen jako soutěžící, ale také jako strašidla. Tohoto ročníku se zúčastnilo celkem 13 hlídek složených z 55 soutěžících. Od té doby se závod koná pravidelně každým rokem v listopadu a od roku 2009 jsou zvány ke své účasti nejen skautské oddíly z okolních středisek, ale závod je oficiálně (testování proběhlo již během II. ročníku v roce 2008) otevřen i veřejnosti.

S rozvíjející se tradicí a rostoucí oblibou benešovských strašidel postupně stoupal i počet soutěžících, který při IV. ročníku v roce 2012 poprvé překročil stovku! Konkrétně se tohoto závodu zúčastnilo 160 soutěžících rozdělených do 39 hlídek. Tento ročník měl navíc ještě jednu zvláštnost – doslova na poslední chvíli, pouze 5 dní před konání závodu, jsme (z důvodu zahájení stavebních prací na nové MŠ u naší skautské klubovny v Dukelské ulici) museli závod přesunout do Domu dětí a mládeže v Piaristické uličce.

VII. ročník v roce 2013 se již konal na novém místě, a to v Základní škole a mateřské škole Benešov, Na Karlově 372. Během tohoto ročníku byla pokořena další hranice v počtu účastníků – v celkem 63 hlídkách se jich zapojilo 218! Poprvé v roce 2013 také byla rozdělena sílící kategorie veřejnosti na děti a dospělé. V roce 2014, tedy při devátém ročníku, jsme byli nuceni reagovat na stále rostoucí zájem, který s sebou již o rok dříve přinesl i různé hledání možných výhod při soutěžení. Zpřísnili jsme tak pravidla a zavedli kontroly na okruhu závodu. A o výsledkový servis se nám poprvé začal starat náš kamarád David Hart, který do závodu přinesl identifikaci soutěžících hlídek pomocí čárových kódů. Ty slouží nejen k rozlišení kategorií v elektronickém systému, ale jejich nasnímání čtecím zařízením také zastaví hlídce měřený čas.

Při jubilejním X. ročníku jsme představili oficiální znak závodu – bezhlavého jezdce před oblouky vypáleného kláštera Na Karlově. A tiše jsme doufali, že se nám podaří překonat další milník v účasti. To se však povedlo až o rok později, při XI. ročníku v roce 2017, kdy se závod zúčastnilo 340 soutěžících rozdělených do 92 hlídek. Do XII. ročníku bylo nachystáno další dělení kategorií. Tentokráte byla rozdělena skautské kategorie „vlčata a světlušky“ na hlídky s doprovodem a hlídky bez doprovodu.

O rok později, tedy v roce 2019, se při XIII. ročníku objevuje další novinka – družstva registrovaná do závodu jsou od této doby nově identifikována pomocí ID karet, kam se z mapy přesouvá nejen číslo hlídky, ale také její startovní čas, název soutěžní kategorie a čárový kód. Tato drobná změna nám umožňuje identifikátory hlídek používat opakovaně napříč různými ročníky, nemusíme je tedy tisknout pokaždé znovu. V závodu také padl zatím poslední rekord v účasti – 449 osob soutěžilo ve 125 družstvech! A my jsme pomalu začínali vyhlížet pokoření 500 soutěžících v roce 2020.

Jenže… 9. listopadu 2020 oznamujeme, že XIV. ročník závodu se z důvodu pandemie COVID-19 a s ní spojenými přísnými hygienickými pravidly neuskuteční ve své tradiční podobě, ale bohužel jen online. Závod odstartoval pro všechny soutěžící dané kategorii vždy ve stejný čas a za vyluštěnou šifru získávali účastníci nejen body do celkového hodnocení, ale také obrázek strašidla s jeho popisem (obrázky jsou k dispozici v archivu). Odměny pro první 3 hlídky každé kategorie jsme pak rozesílali poštou a byly rovněž netradiční – soutěžící získali ručně vyráběné šátky s grafikou závodu. Závodu se zúčastnilo 137 soutěžících v 66 týmech.

Ačkoliv COVID-19 přetrvával, další „jubilejní“ ročník, již XV., se v uskutečnil opět v tradiční formě, jen hygienická opatření musela být i nadále vyšší, než jsme byli do té doby zvyklí. A opět jsme si do tohoto ročníku přichystali jedno překvapení – v průběhu závodu se na bodových kartičkách, které soutěžící získávali od nalezených strašidel, objevovaly indicie k bonusovému, jedenáctému, strašidlu. Pravděpodobně vlivem pandemie a obav z ní jsme se však dostali s účastí na nižší čísla, než v roce 2019 – závodu se zúčastnilo 343 soutěžících ve 105 družstvech.

Zatím poslední, XVI. ročník, se již obešel bez zvláštních opatření a i počet soutěžících začal opět stoupat. V roce 2022 se závodu zúčastnilo 389 soutěžících rozdělených do 109 hlídek. To jsou zatím poslední statistiky. Uvidíme, co přinesou další ročníky „V Benešově straší“…