Registrace

Registrace soutěžících  bude probíhat v den závodu (25. 11. 2023) od 14:00 do 15:30.

Postup registrace:

 1. Vyplnit registrační kartu – čitelně hůlkovým písmem.
  • Registrační kartu si můžete rovněž vytisknout doma a předpřipravit si ji.
 2. Zaplatit na pokladně registrační poplatek – 50 Kč/osoba.
  (Po zaplacení Vám bude vydáno potvrzení o platbě a registrační karta bude označena symbolem potvrzujícím platbu.)
  • Platba registračního poplatku je možná pouze v hotovosti.
  • Povinnost zaplatit má každý soutěžící, který se chce registrovat do závodu.
  • Pokud chce mít neplatící doprovod nárok na občerstvení, zaplatí také.
 3. S vyplněnou registrační kartou a potvrzením o platbě se dostavit ke stolku k registraci.
  • Skauti a veřejnost mají registraci oddělenou, sledujte tedy, k jakému registračnímu místu se máte dostavit.