Pořadatel

Pořadatel akce:

Junák – český skaut,
středisko Fr. Konáše Benešov, z. s.

Hlavní organizátor XVII. ročníku:

Tomáš „Šůgr“ Kurc
tel.: 721 851 792