Ubytování

Pro skauty můžeme v případě potřeby a zájmu bezplatně poskytnout prostory pro přespání (ze soboty na neděli) v naší benešovské klubovně. Kapacita ubytovacích prostor je však omezena, proto platí pravidlo „Kdo dřív přijde, …“.

Váš případný zájem o ubytování nám sdělte spolu s počtem lidí na náš e-mail. Nejzazší termín pro projevení zájmu o ubytování je z organizačních důvodů stanoven na 12. 11. 2023 do půlnoci.

Aktuálně volná kapacita: 20/30.